ANA SAYFA

ULUSLARARASI İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ 2021

1 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs, kısa sürede dünyanın her yerine yayıldı.1 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edildi ve insanlık ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bir sürece girdi.  Bu salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, farklı sektörler de geçiş dönemine girdi. Özellikle iletişim ve eğitim alanlarının söz konusu geçişin merkezinde yer almaktadır. Pandemi sürecinde iletişim süreçleri nasıl şekillendi? İletişim alanındaki yenilikler toplumların ‘yeni normal’e geçişine nasıl katkıda bulundu?  Günümüzün yakınsak (convergent) teknolojileri (mobil, bulut teknolojisi, robotlar, sanal gerçeklik) pandeminin kontrol edilmesinde, aşının veya ilacın bulunmasında nasıl kullanılmaktadır?

CTC 2021, iletişim ekolojisini şekillendiren pandemi etrafında teknoloji, toplumun dönüşümü, dijital katılım, çevrimiçi eğitim konularını tartışacaktır.  CTC 2021’in teması “COVID 19 çağında iletişim ekolojisi” dir. Manuel Castells, bilgi ve iletişim ağlarının hâkim olduğu yapıyı ve bu yapının oluşturduğu toplumu “ağ toplumu” olarak adlandırmıştır. Dijitalleşme, günlük hayatımızın her alanında insanları hızla yönlendirmektedir.

Yeni normal artık bugünün normali değildir. Bu noktada birbiriyle ilişkili tüm alanlar/taraflar kendilerini yenilemek zorundadır, aksi takdirde yeni dünya düzenine ayak uydurmayan kişi, toplum, şirket, devlet vb. Iris’in de belirttiği gibi imparatorluklarını sürdüremeyecektir. Bu noktada hem eğitim hem de akademik alanda iletişim disiplini içinde yer alan her alanı güncellemek ve yeni yaklaşımlar ortaya koymak esastır. Bu kongre ile, pandemi ile “İletişim Ekolojisi” çatısında yeni yaklaşımların, kuramların, uygulama ve eğitim modellerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Son Yazılar