Bildiri Çağrısı

CTC 2021- Uluslararası İletişim ve Teknoloji Kongresi “COVID-19 Çağında İletişim Ekolojisi” ana teması ile 12-14 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongre, farklı alanlardan gelen akademisyen ve profesyonelleri bir araya getirerek iletişim ve teknoloji alanında farklı ve yeni bakış açılarının tartışılmasına olanak sağlayacaktır.

Katılım ve sunumlar online olacaktır.

Konferans Temaları

  1. Sosyal Bilimler (Dijital Beşerî Bilimler, İletişim Çalışmaları ve Araştırmalar, Uygulamalı Çalışmalar, vb.)
  2. Yeni Medya (Web 2.0, Web 3.0, Etkileşim, Yakınsama, Sanallık, Sosyal Medya, Teknoloji Felsefesi, Ekonomi Politik, vb.)
  3. Dijital Sanatlar (Sinema, Video, Televizyon, Fotoğraf, Radyo, İllüstrasyon, Kinetik, Grafik, vb.)
  4. Dijital Toplum (E-topluluk, Elektronik Kültür, Gözetim Toplumu, Ağ Toplumu, vb.)
  5. Kurumsal İletişim (Kurumsal İletişim Yönetimi, Reklam, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Oyunlaştırma, Sürdürülebilirlik, vb.)
  6. Kitle İletişim (Televizyon, Radyo, Gazete, vb.)
  7. İletişim Eğitimi (E- öğrenme, Hibrit, Sanal, Karma, COVID-19)