Bildiri Kabul Koşulları

Bildiri özeti, [email protected] adresine mail yoluyla gönderilecektir.

Bildiri özetleri, son gönderim tarihi 12 Şubat 2021’dir.

Bildiri özetleri, son gönderim tarihi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildiri özetleri, 500 kelimeyi geçmemelidir. 5 anahtar kelime ve yazarların kısa özgeçmişleriyle birlikte gönderilmelidir.

Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Bildiri özetinde amaç, yöntem, bulgular, tartışma ile beş adet anahtar kelime yer almalıdır.

Özet Başlığı: Büyük Harf, 14 punto, Times New Roman

Özet ve Anahtar Kelimeler: Times New Roman, 12 punto.

Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.

Sunumları yapılan bildiriler, katılımcılar tarafından 7 Mayıs 2021 tarihine kadar tam metin olarak gönderilmelidir.

Tam metinler bildiri kitapçığında elektronik olarak yayımlanacaktır.

CTC Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler(sunumu gerçekleştirilen tam metin), İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki Hakemli Dergilerde (İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İletişim Çalışmaları Dergisi, Yeni Medya Elektronik Dergisi) yayımlanacaktır.

İAÜ Sosyal Bilimler Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud

İAU İletişim Çalışmaları Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/icd

Yeni Medya Elektronik Dergisi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejnm