Kongre Programı

10:00-11:00
Açılış Konuşmaları / Opening Speeches
https://zoom.us/j/98120219716?pwd=NUZtbVVEVGJoMkE0WDUzTnNHN3Rwdz09
Webinar ID: 981 2021 9716
Passcode: 4441428
Prof. Dr. Deniz YENGİN
İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ
İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
11:00-12:00
Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker
https://zoom.us/j/98120219716?pwd=NUZtbVVEVGJoMkE0WDUzTnNHN3Rwdz09
Webinar ID: 981 2021 9716
Passcode: 4441428
Prof. Dr. Cem S. SÜTÇÜ
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
“Covid-19 Dönemi ve Kişisel Verilerin Dijital Mahremiyeti” 
“Covid-19 Period and Digital Privacy of Personel Data”
 

1. GÜN / DAY 1

12 NİSAN PAZARTESİ / MONDAY, APRIL 12               13:00-15:00

OTURUM/ SESSION 1
DİJİTALLEŞME, İLETİŞİM  VE TOPLUM
DIGITALIZATION, COMMUNICATION AND SOCIETY
https://zoom.us/j/98120219716?pwd=NUZtbVVEVGJoMkE0WDUzTnNHN3Rwdz09
Webinar ID: 981 2021 9716
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine K
“Social Media as a Public Space For Political Activism: The Use of Twitter During Gezi Park Protests”
Dr. Öğr. Üyesi Begüm BURAK- Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye.  

“Between Coronavirus and COVID-19: Influence of Nigerian Newspapers’ Headline Construction on Audience Information-Seeking Behaviour”
Dr. Babatunde OJEBUYI- Ibadan Üniversitesi, Nijerya.  

“Legitimization Of Gender Based Violence Through Media”
Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.
Öğrenci, Lisans, Asena TUNALI- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

Visual Semiology in Architectural Design”  
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı KÖKSAL- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.
Arş. Gör. Hasan DOĞAN- Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.  

12 NİSAN PAZARTESİ / MONDAY, APRIL 12             13:00-15:00

OTURUM/ SESSION 2
DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM EĞİTİMİ
COMMUNICATION EDUCATION IN DIGITAL ERA
https://zoom.us/j/99218273808?pwd=dk9KdWRsNEtEOVdESmVRM3EyVVg5UT09
Zoom ID: 992 1827 3808
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Gonca YILDIRIM
“Revisiting and Reassessing Pedagogical and Methodological Skills after the Global Pandemic – Online Teaching/ Learning Challenges”
Doç. Dr. Onorina BOTEZAT- Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi, Romanya. 
Prof. Dr. Ramona MIHAILA- Dimitrie Cantemir Christian Üniversitesi, Romanya.  

“Covid-19 – Impact of Disinformation on Georgian Society”
Prof. Dr. Zaza TSOTNIASHVILI -Caucasus International Üniversitesi, Gürcistan 

“The Digital Culture of the Academy and the Limits of Technology”
Dr. Jonathan J. FELIX- RMIT Üniversitesi, Vietnam. 

“Covid-19 Impacts and Challenges to E-Learning in Modern Universities: The Experience of UARD” 
Doç Dr. Ekaterina ARABSKA – Agribusiness and Rural Development Üniversitesi, Bulgaristan.  

“Bibliometric Analysis of Public Relations Axis Postgraduate Theses Related to Social Media or New Media Concepts​” 
Dr. Öğr. Üyesi Hicran Özlem ILGIN- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye. 
Öğr. Görevlisi Miglena KAZASHKA- Agribusiness and Rural Development Üniversitesi, Bulgaristan.  

12 NİSAN PAZARTESİ / MONDAY, APRIL 12              15:30-17:30

OTURUM/ SESSION 3
YENİ MEDYA, SÖYLEM VE GERÇEKLİK
NEW MEDIA, DISCOURSE AND REALITY
https://zoom.us/j/98120219716?pwd=NUZtbVVEVGJoMkE0WDUzTnNHN3Rwdz09
Zoom ID: 981 2021 9716
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK
“Sosyal Medya ile Dönüşen Siyasal Hayat” 
Öğr. Gör. Mustafa Furkan ÇIRAK- Ankara Medipol Üniversitesi, Türkiye. 
Doç. Dr. Müge Demir AYRAL- İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye. 

“Dijital Çağda Siyasal İletişim: Algoritmalar ve Botlar” 
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI- Maltepe Üniversitesi, Türkiye.  

“Yeni Medyada Geleneksel ve E-Dergi Örneği Olarak Mf Gentleman Türkiye Dergisi’nin Analizi”
Öğrenci,YL, Başar BABATAŞ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Siyasal İletişimde Dijitalleşme: 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Twitter Analizi”
Arş. Gör. Nihan BARLAS- Üsküdar Üniversitesi, Türkiye 

“Covid-19 Sürecinde Sosyal Medya Uygulamaları ve Karşı Gözetim Stratejileri: Nitel Bir Araştırma” 
Arş. Gör. Neslihan BULUR- Üsküdar Üniversitesi, Türkiye 

“Pandemiye Karşı Plandemi: Twitter’da Plandemi Kavramına Yönelik İletilerin İncelenmesi”
Öğr. Gör. Burak İLİ- Iğdır Üniversitesi, Türkiye.  
Öğr. Gör. Begüm NEGİZ-Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye.  

12 NİSAN PAZARTESİ / MONDAY, APRIL 12            15:30-17:30

OTURUM /SESSION 4
DİJİTAL SANAT VE İMGE 
DIGITAL ART AND IMAGES
https://zoom.us/j/99218273808?pwd=dk9KdWRsNEtEOVdESmVRM3EyVVg5UT09
Zoom ID: 992 1827 3808
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Doç. Dr. And ALGÜL
 “Pandemi Döneminde İletişim Aracı Olarak Blog Kullanımı: Türkiye’de Müze Blogları Üzerine Bir İnceleme”
Dr. Öğr. Üyesi İlknur DOĞU ÖZTÜRK- Doğuş Üniversitesi, Türkiye. 

“Bir Dijital Müze Ortamı Olarak Instagram” 
Dr. Öğr. Üyesi Canan ARSLAN- Doğuş Üniversitesi, Türkiye. 

“Pandemi Sürecinde Sanat Sergileri” 
Öğrenci, DoktoraDerya AYDOĞAN- Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye.  

“Türkiye’de Covid 19 Sonrası Gazete Manşetlerinin Tipografik ve Göstergebilimsel Yönden İncelenmesi: Hürriyet ve Milliyet Gazeteleri Örneği” 
Öğrenci, Doktora, Eda UYGAN- Dokuz Eylül Üniversitesi- Türkiye.  

“Görüntülü Görüşme Uygulamalarının Ekran Arayüzleri Tasarımlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”
Öğrenci, YL, Ezgi BAYRAM- Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye.  

“Covid-19 Önlemleri ‘Maske Tak’ Piktogramları’nın Grafik Tasarım İlke ve Elemanları Açısından İncelenmesi”
Öğrenci, YL, Berfin SANAĞ- Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye. 

12 NİSAN PAZARTESİ / MONDAY, APRIL 12            18:00-19:00

YUVARLAK MASA OTURUMU / ROUND TABLE SESSION
Pandemi Döneminde Açık Veri Problemleri
Open Data Problems During Pandemic
https://zoom.us/j/99218273808?pwd=dk9KdWRsNEtEOVdESmVRM3EyVVg5UT09 
Zoom ID: 992 1827 3808
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Prof.Dr. Cem S. SÜTÇÜ
(Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Bilal EREN (Açık Veri ve Teknoloji Derneği Başkanı)
Sertel ŞIRACI (Avukat – Açık Veri ve Teknoloji Derneği Baş. Yrd.)
Okşan Gülşen UZ (Avukat -Açık Veri ve Teknoloji Derneği Baş. Yrd.)
Fırat DEMİREL (Girişimler.net Kurucusu – Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)
Emeritus Prof.Dr. Kemal İNAN (Sabancı Üniversitesi Öğr. Üyesi – Açık Veri ve Teknoloji Derneği Denetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Erkan SAKA (İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi)
Prof.Dr Murat ŞEKER (İstanbul Üniversitesi Öğr. Üyesi – İstanbul Planlama Ajansı Başkanı)
Öğr. Gör. Melih GÜNEY (İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi)
Hüseyin SAYIN (İletişim Profesyoneli)

2. GÜN / DAY 2

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                      10:00-11:00

10:00-11:00Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker
https://zoom.us/j/98540568474?pwd=d0dsUEpXQzRGM1lpaFVTVk9ZWjZIUT09
Zoom ID: 985 4056 8474
Passcode: 4441428 
Prof. Dr. Ümit ATABEK
Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi
“Hayaller ve Gerçekler: İletişim Teknolojileri Toplumları Nasıl Dönüştürür?​”
“Dreams and Reality: How Communication Technologies Transform Societies?”

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                       11:00-13:00

OTURUM/SESSION 5
DİJİTALLEŞME VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ
DIGITALIZATION AND CONSUMPTION CULTURE
https://zoom.us/j/98540568474?pwd=d0dsUEpXQzRGM1lpaFVTVk9ZWjZIUT09
Zoom ID: 985 4056 8474
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Doç. Dr. Mustafa Cebrail SADAKAOĞLU
 “Dijital Tüketim Çerçevesinde Tüketicilerin Pandemi Döneminde Yeni Nesil Alışveriş Platformlarına Yönelik Satın Alma Motivasyonları Üzerine Bir Saha Araştırması”
Dr. Öğr. Üyesi Cihan BECAN- Üsküdar Üniversitesi, Türkiye.  

“Covid-19 Sonrası E-ticaret Altyapı Hizmeti Sağlayıcısı Seçiminde Müşteri Gereksinimleri Faktörleri; bir AHP Uygulaması”
Öğr. Gör. Dr. İsmail Erkut ERGENÇ- İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye.  

“Kültürlerarası İletişimde Tek Kültüre Doğru: Dijital Kültür” 
Dr. Öğr. Üyesi Olcay UÇAK- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

Covid-19 Salgın Sürecinde E-Ticaretin Yeri: Getir Uygulama Örneği”
Öğrenci YL, Hasan KARAHAN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Hazır Yemek İş Kollarında Salgın Önlemleri Nedeniyle Dijitalleşen Pazarlama Örneği Olarak Mc Donald’s ve Burger King Türkiye Instagram Hesaplarının İncelenmesi”
Öğrenci, YL, Tülin ALKAN- İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul
Doç. Dr. Mustafa Cebrail SADAKAOĞLU- İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. 

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                    11:00-13:00

OTURUM/ SESSION 6
DİJİTAL SANAT VE İMGE 
DIGITAL ART AND IMAGES
https://zoom.us/j/97732851140?pwd=M3RieERLU3A3Rm4xSlg3RC9UWGc2UT09
Zoom ID: 977 3285 1140
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin ÖNDER
 “Uluslararasılaşma Stratejilerinde Küresel Doğan Modeli ve Spotify “Music Meet Podcast” Örnek Olay İncelemesi”
Prof. Dr. Işıl AKTUĞLU- Ege Üniversitesi, Türkiye. 
Arş. Gör. Elif İNCEİSMAİL- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
 
“İnfodeminin Görsel Üretimi Üzerine Eleştirel Bir Okuma” 
Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU- Marmara Üniversitesi, Türkiye. 
Arş. Gör. Azime Ayşenur ÇELİMLİ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Sosyal Mesafe” Kavramının Reklam Tasarımlarında Kullanılması: Karşılaştırmalı Bir Analiz”
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin ÖNDER- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Reklamlardaki Baba Figürlerinin Gelişimsel Açıdan İncelenmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Alev ÜSTÜNDAĞ- Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye. 

“Türkiye’deki Farklı Sektörlerden Reklamların Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Analizi” 
Öğrenci, YL, Mustafa Eren AKPINAR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

“Salgın Hastalıkların Distopik Eserlerdeki Yansımaları: “Bir Körlük Denemesi” Örneği”
Öğrenci, YL, Yağmur CEYLAN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  
ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK13:00-14:00

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                      14:00-15:00

OTURUM/SESSION 7
YENİ MEDYA, SÖYLEM VE GERÇEKLİK
NEW MEDIA, DISCOURSE AND REALITY
https://zoom.us/j/98540568474?pwd=d0dsUEpXQzRGM1lpaFVTVk9ZWjZIUT09
Zoom ID: 985 4056 8474
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR
“Sosyal Ağlarda Ekranda Kalma Sürelerinin Arttırılması Üzerine Bir Araştırma”
Öğrenci YL, Şafak MANAS- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Teknolojik Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti: I Robot Film Analizi ve Covid-19 Yapay Zeka Robotlarının İncelemesi”
Öğrenci, YL, Nimet ÖZSEVİNÇ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Veri Gizliliği Politikası Bağlamında Sosyal Medya Platformlarının İncelenmesi” 
Arş. Gör. Sema BULAT DEMİR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                       14:00-15:00

OTURUM/SESSION 8
DİJİTAL ÇAĞDA İLETİŞİM EĞİTİMİ
COMMUNICATION EDUCATION IN DIGITAL ERA
https://zoom.us/j/97732851140?pwd=M3RieERLU3A3Rm4xSlg3RC9UWGc2UT09
Zoom ID: 977 3285 1140
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Prof. Dr. Deniz YENGİN
 “İletişim Fakültelerinde Akreditasyon”
Prof. Dr. Hülya YENGİN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Halkla İlişkiler Tanıtım ve Reklamcılık Öğrencilerinin Akreditasyon Algısı Üzerine Bir İnceleme”
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe ÇEVİK- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Dr. Öğr. Üyesi Gonca YILDIRIM- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Bir Üniversitenin Kurumsal Haberciliğinde Olumsuz Etmenler: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği” 
Öğr. Gör. Dr.Abdi ERKAL- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye.  

“Pandemi Günlerinde Lise Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimde Yaşadıkları Zorlukların İncelenmesi”
Öğrenci, YL, Vahdet AYAZ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                       15:30-17:30

OTURUM/SESSION 9
DİJİTALLEŞME, İLETİŞİM  VE TOPLUM
DIGITALIZATION, COMMUNICATION AND SOCIETY
https://zoom.us/j/98540568474?pwd=d0dsUEpXQzRGM1lpaFVTVk9ZWjZIUT09
Zoom ID: 985 4056 8474
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kuzey YILDIZ
 “Hak Arama Yolu Olarak Siber Toplum Bekçiliği: Rabia Naz Davası Örneği”
Dr. Öğr. Üyesi Sena AYDIN- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye.  

“İlk Vakadan İlk Aşıya Türkiye’de Pandemi Süreci: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Tweetleri Üzerine Netnografik Bir İnceleme” 
Arş. Gör. Harun ÖZALP- Doğuş Üniversitesi, Türkiye.
Öğr. Gör. Akın YILDIRIM- Giresun Üniversitesi, Türkiye.

“Covid 19 Salgını Sürecinde Kişilerarası İlişkilerde Dokunma Yoksunluğu ve Duygusal Dokunma Açlığı” 
Dr. Öğr. Üyesi Emel YILMAZ- Marmara Üniversitesi, Türkiye. 

“İnternet Kullanıcılarının Anlamsal Ağ ile Metalaştırılması”
Öğr. Gör. Yarkın ÇELİK- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye.

“Pandemi Sürecinde İnteraktif Sözlüklerin Haberleşme Aracı Olarak Kullanımı: Ekşi Sözlük Örneği”
Dr. Öğr. Üyesi Gülay ASİT- Girne Amerikan Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 

“Teknoloji Şirketlerinin Mahremiyet Algısını Dönüştürmesi: Sosyal Medya Tekelleşmesine Yönelik Etik Kaygılar”
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kuzey YILDIZ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                      15:30-17:30

OTURUM/SESSION 10
YENİ MEDYA, SÖYLEM VE GERÇEKLİK
NEW MEDIA, DISCOURSE AND REALITY
https://zoom.us/j/97732851140?pwd=M3RieERLU3A3Rm4xSlg3RC9UWGc2UT09
Zoom ID: 977 3285 1140
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Müge Öztunç
 “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Kavramı:
Twitter Verileri Üzerine Konu Modelleme Analizi”

Prof. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR- İstanbul Üniversitesi, Türkiye. 
Öğrenci, Doktora, Kemal GÜNAY- İstanbul Üniversitesi, Türkiye.  

“Halkla İlişkiler Meslek Örgütlerinin Twitter Hesaplarının Halkla İlişkiler Modelleri Bağlamında Değerlendirilmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YALÇIN – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Türkiye.  

“Sanal Gerçeklik ile Değişen Kamusal Alan ve İletişim Biçimleri: vTime Örneği”
Dr. Öğr. Üyesi Selin KİRAZ DEMİR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşturmadaki Etkisi: Susma Bitsin Hareketi (Me Too) Twitter Örneği” 
Öğrenci YL, Dilek ODABAŞ BAKIR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Yeni Medya ve Ulusal Kimlik: Sivil Toplum Kuruluşlarının 10 Kasım Instagram Paylaşımlarında Atatürk Temsili”
Dr. Öğr. Üyesi Müge ÖZTUNÇ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Dr. Öğr. Üyesi Umur BEDİR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Halkla İlişkiler Amaçları Perspektifinde Sağlık Bakanlığı’nın Pandemi Sürecinde Sosyal Medya Paylaşımları: T.C. Sağlık Bakanlığı Instagram Hesabı İçerik Analizi” 
Öğrenci, YL, Hatice BULU- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.

   13 NİSAN SALI / TUESDAY, APRIL 13                    18:00-19:00

YUVARLAK MASA OTURUMU / ROUND TABLE SESSION
Pandemi Sürecinde Değişen İletişim Süreçleri ve İş Modelleri
Shifting in Communication Process and Business Models During Pandemic

https://zoom.us/j/97732851140?pwd=M3RieERLU3A3Rm4xSlg3RC9UWGc2UT09
Zoom ID: 977 3285 1140
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Prof. Dr. İdil SAYIMER 
(Kocaeli Üniversitesi, Türkiye)

3. GÜN / DAY 3

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                   10:00-11:00

10:00-11:00
Davetli Konuşmacı / Keynote Speaker
https://zoom.us/j/95224654669?pwd=cHZYQ3hscTZBM25qbTJJcGNmaUE2Zz09
Zoom ID: 952 2465 4669
Passcode: 4441428 
Bülent FİDAN
Brandmap Genel Yayın Yönetmeni, Marka Uzmanı, Trend Araştırmacısı 
“Mars’tan Önce Gigya: Dijital Çağın Yeni Dünyası”
“Gigya Before Mars: New World of Digital Age”

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                  11:00-12:00

OTURUM /SESSION 11
DİJİTALLEŞME VE GÖZETİM KAVRAMI
DIGITALIZATION AND PANOPTICON
https://zoom.us/j/95224654669?pwd=cHZYQ3hscTZBM25qbTJJcGNmaUE2Zz09
Zoom ID: 952 2465 4669
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Doç. Dr. Hale TORUN
“İktidarın Panoptik Gözü Olarak Salgın Tedbirleri: Koronavirüs Pandemisi Örneği”
Arş. Gör. Hatice ÖKSÜZ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Film Çalışmalarında Dijital Gözetimin Duygusal Yaklaşım Analizi” 
Arş. Gör. Selin YILMAZ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Prof. Dr. Deniz YENGİN-İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Covid 19 Pandemisi Sırası ve Sonrası Dijital Gözetim ve Toplumsal Kontrol Sorunsalı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme”
Doç. Dr. Şakir EŞİTTİ- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye.  

“COVİD-19 ve Biyopolitika: Kitle Sağlığından Dijital Gözetime”
Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin ERCAN- Üsküdar Üniversitesi, Türkiye.  

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                       11:00-12:00

OTURUM/SESSION 12 
GÖRSEL İŞİTSEL TEMSİL VE HİKAYELENDİRME
AUDIO REPRESENTATION AND STORYTELLING 
https://zoom.us/j/96914078280?pwd=RXRWOHNHOXBPWDltNUR1ZHdoUE5LQT09
Zoom ID: 969 1407 8280
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Prof. Dr. Okan ORMANLI
“Dijital Platform Netflix’in La Casa De Papel Dizisinde Çapraz Medya Stratejisinin İnşası”
Öğr. Gör. Olcay HOLAT- Ege Üniversitesi, Türkiye.  

“Yaralı Şifacı Arketipinin Türk Dizilerinde Sunumu: Hekimoğlu ve Mucize Doktor Dizileri”
Öğrenci, Doktora, Tuncay TÜRKYILMAZ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Dijital Hı̇kaye Anlatımı Kapsamında Podcastlerı̇n Pandemı̇ Sürecı̇nde Kurumsal Kullanım Açısından İncelenmesı̇: Trendyol Örneği”
Öğrenci, YL, Serhat DOĞAN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
Öğrenci, YL, Berna YEŞİL- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 
ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK12:00-13:00

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                        13:00-15:00

OTURUM/SESSION 13
DİJİTAL ÇAĞDA  HALKLA İLİŞKİLER VE İMAJ YARATMA
PUBLIC RELATIONS and IMAGE BUILDING IN DIGITAL ERA
https://zoom.us/j/95224654669?pwd=cHZYQ3hscTZBM25qbTJJcGNmaUE2Zz09
Zoom ID: 952 2465 4669
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı Köksal
“Covid-19 Pandemi Sürecinin Halkla İlişkiler Ajanslarının Kurum Kültürü Üzerindeki Etkisi”
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Arş. Gör. Birgül ÜSTÜNBAŞ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Covid-19 Pandemisinin Change.Org’da Başlatılan Dijital İmza Kampanyalarına Yansıması” 
Öğr. Görevlisi Oya ALTAR YAVUZ- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Türkiye.  

“Kurumsal İtibar Yönetiminde Finansal Performansın Rolü: Pandemi Sürecinde Kurumların Yayınladığı Basın Bültenleri Üzerine Bir Analiz” 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Arş. Gör. Metin Enes DÖNMEZ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Pandemi Sürecinde Bankaların Kurumsal Vatandaşlık Davranışlarının Sosyal Medya Üzerinden İncelenmesi: Halk Bankası, Vakıfbank ve Garanti BBVA Örnekleri”
Öğr. Gör. Hacer Hande ERGİN ÇAĞATAY- Bitlis Eren Üniversitesi, Türkiye.  

“Dijital İletişim Platformlarında Kişisel Veri Güvenliği: Whatsapp Marka İmajına Yönelik Bir Araştırma”
Öğr. Gör. Dr. Melis YALÇIN- Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye.  

“Covid-19 ve Algoritmik Yanlılık: Küresel Bir Sağlık Krizinin Gölgesinde Algoritmik Yanlılığı Tartışmak”
Arş. Gör. Dr. Oğuz KUŞ- İstanbul Üniversitesi, Türkiye.  

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                     13:00-15:00

OTURUM/SESSION 14
MEDYA ETİĞİ VE HABER 
MEDIA ETHICS AND NEWS
https://zoom.us/j/96914078280?pwd=RXRWOHNHOXBPWDltNUR1ZHdoUE5LQT09
Zoom ID: 969 1407 8280
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi N. Beril EKŞİOĞLU SARILAR
“Yerelden Küresele: Dijital Çağda Değişen Araştırmacı Gazetecilik”
Dr. Öğr. Üyesi N. Beril EKŞİOĞLU SARILAR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Pandemi Etkisinde Z Kuşağının Haber Okuma Alışkanlıkları”
Arş. Gör. Orhun Ege CANSARAN- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye. 
Dr. Öğr. Üyesi Murat SAĞLAM- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye.  

“Türkiye’de Yayın Yapan Yabancı Haber Sitelerinin Dağlık Karabağ Savaşı’na Bakış Açısı”
Öğrenci, YL, Umut ÖZDEMİR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

“Covid-19 Salgınının Türk Medyasındaki Temsiline İletişim Etiği Çerçevesinde Bir Bakış”
Dr. Hakan SAĞLAM- İstanbul Üniversitesi, Türkiye. 

“Kadın Dergilerinde Sağlık Haberciliği: Cosmopolitan Örneği”
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAZAN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.

“Ana Akım Televizyon Kanalları Üzerine Bir İnceleme: Covid-19’un Sunumunda Başat Haber Çerçeveleri” 
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÇELİKER SARAÇ- Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye.   

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                     15:30-16:30

OTURUM/SESSION 15
YENİ MEDYA, SÖYLEM VE GERÇEKLİK
NEW MEDIA, DISCOURSE AND REALITY
https://zoom.us/j/95224654669?pwd=cHZYQ3hscTZBM25qbTJJcGNmaUE2Zz09
Zoom ID: 952 2465 4669
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Umur BEDİR
“Kadın Fenomenler Bağlamında Türkiye’de Sosyal Medyada Kadına Yönelik Linç Kültürü”  
Öğr. Gör. Mustafa Furkan ÇIRAK- Ankara Medipol Üniversitesi, Türkiye. 
Doç. Dr. Müge Demir AYRAL- İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye. 

“Covid- 19 Pandemisi Sürecinde İletişimin Geleneksel Medyadan Yeni Medya Araçlarına Evrilmesi Bağlamında Fanatik Gazetesi Örneği” 
Öğrenci, YL, Selahattin BÖLÜKBAŞI- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.  

“Kadın Hak Arayışında Yeni Bir Adalet Yöntemi: Sosyal Medya Ortamı Twitter’da Erkekler Yerini Bilsin Akımı Üzerine İnceleme”
Öğrenci, YL, Dilan SARITAÇ- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                        15:30-16:30

OTURUM/SESSION 16
DİJİTAL SANAT VE İMGE 
DIGITAL ART AND IMAGE
https://zoom.us/j/96914078280?pwd=RXRWOHNHOXBPWDltNUR1ZHdoUE5LQT09
Zoom ID: 969 1407 8280
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Veli BOZTEPE
 “Televizyon Haberciliği Çerçevelemesi ve Küresel Pandemi- Türkiye’de Televizyon Haberciliğinde Covid 19 Pandemisi”
Dr. Öğr. Üyesi Veli BOZTEPE- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Akış Kuramı Bağlamında Netflix Platformu Üzerine Bir İncelenme” 
Arş. Gör. Meltem BAŞARAN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Covid-19 Pandemisinin Görsel Kültürde Temsili Üzerine Bir İnceleme”
Arş. Gör. Emir FİDAN- Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. 

“Pandemi Döneminde Çevrimiçi Instagram Konserleri ve Değişen Mekan Algısı”
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKAYDIN AYDIN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                       16:30-17:30

OTURUM/ SESSION 17
DİJİTAL ÇAĞDA SİNEMA VE SEYİR DENEYİMİ
CINEMA AND WATCHING EXPERIENCE IN DIGITAL ERA
https://zoom.us/j/95224654669?pwd=cHZYQ3hscTZBM25qbTJJcGNmaUE2Zz09
Zoom ID: 952 2465 4669
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Selin KİRAZ DEMİR
 “Pandemi Sürecinde Dijital Platformlar ile Değişen Seyir Deneyimi Üzerine İzleyici Araştırması”
Arş. Gör. Buket AKDEMİR DİLEK- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

“Salonlardan Evimize Bulaşanlar: Pandemi ve Sinema”
Arş. Gör. Burcu KAVAS- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

“Pandemi Döneminde Sinema Salonu Seyirci İlişkisi: Beyoğlu 1989 E-Bülten Örneği”  
Prof. Dr. Okan ORMANLI- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                    16:30-17:30

OTURUM/SESSION 18
DİJİTALLEŞME VE MEDYA ALGISI
DIGITALIZATION AND MEDIA PERCEPTION
https://zoom.us/j/96914078280?pwd=RXRWOHNHOXBPWDltNUR1ZHdoUE5LQT09
Zoom ID: 969 1407 8280
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT
“Pandemi Döneminde Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Medya Şiddeti Algısı”
Dr. Öğr. Üyesi Murat SAĞLAM- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkiye.  

“Teknolojik Bağımlılık mı Teknolojik Yeterlilik mi? Covid-19 Pandemisine Bağlı Olarak Artan Ekran Süresi Bağlamında Aile ve Öğretmenlerin Gençlerin Teknoloji Kullanımına Dönük Yaklaşımlarının İncelenmesi” 
Öğrenci, Doktora, Serap DUYGULU- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye.  
Prof. Dr. Zeliha HEPKON- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye.   

“Korona Salgını Döneminde Aşırı Dijitalleşmenin Bireysel ve Toplumsal Hayata Etkileri”
Öğrenci,YL, Arzu Özsoy, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

“Sağlık İletişiminde Değişim ve Yeni Yönelimler” 
Doç. Dr. Nebiye Konuk KANDEMİR- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa NARCI- Işık Üniversitesi, Türkiye. 

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                    16:30-17:30

OTURUM/SESSION 19
TEKNOLOJİ VE TOPLUM
TECHNOLOGY AND SOCIETY
VR LAB – R201
https://zoom.us/j/95224654669?pwd=cHZYQ3hscTZBM25qbTJJcGNmaUE2Zz09
Zoom ID: 952 2465 4669
Passcode: 4441428
Oturum Başkanı / Session Chair: Prof. Dr. Deniz YENGİN
“Bilgisayar Oyunlarının İdeolojik Aygıtlara Dönüşmesi: Mobile Legends Oyunu Üzerinden İnceleme”
Arş. Gör. Özlem VATANSEVER- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye 

“Grafik Tasarımda Kadın Arketipler: Handmaid’s Tale Örneği”
Doç. Dr. Bahar SOĞUKKUYU- Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye. 

“Pandemi Döneminde Temassız Teknolojilerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma RFID ve QR Kod Örnekleri”
Öğrenci, YL, Sinan DAŞPINAR- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 
Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK – İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Eğitimin Dijitalleşmesi Sürecinde Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Kullanımı: Dört Model Müzesi”
Öğr. Gör. İhsan Emre EROL- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.
Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Deniz YENGİN- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

“Sosyal Medyadaki Yalan Haberlerin Kişilerin Tercihleri Üzerine Etkisi: ABD Başkanlık Seçimi Örneği”
Arş. Gör. Sertaç KAYA- İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.

“Trendyol Efsane Günler Youtube Reklamlarının Yorumlar Üzerinden İncelenmesi”
Doç. Dr. And ALGÜL-İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye.
Öğrenci, YL, Gökçe BURGAZ-İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye. 

   14 NİSAN ÇARŞAMBA / WEDNESDAY, APRIL 14                       18:00-19:00

KAPANIŞ OTURUMU / CLOSING SESSION
https://zoom.us/j/96914078280?pwd=RXRWOHNHOXBPWDltNUR1ZHdoUE5LQT09             
Zoom ID: 969 1407 8280
Passcode: 4441428
Prof. Dr. Deniz YENGİN
Dr. Öğr. Üyesi Deniz AKBULUT
Dr. Öğr. Üyesi Gonca YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKAYDIN AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Aylin ÖNDER
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nazlı KÖKSAL
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kuzey YILDIZ
Arş. Gör. Sertaç KAYA
Arş.Gör. Hatice ÖKSÜZ